Adatkezelési tájékoztató

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: Hideg Hajnalka egyéni vállalkozó

Vállalkozói nyilvántartási száma: 51791425

Adószáma: 68469630-1-22

Székhelye: 7633 Pécs, Madarász Viktor u. 7.

e-mail címe: info (kukac) hayna.hu

honlap címe: www.hayna.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

 

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

1. Adatkezelő könyvviteli szolgáltatója

 

Adatkezelő az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli Adatkezelővel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Schultz Mihály

Székhely: 7743 Romonya, Szilvás u. 2.

Nyilvántartási szám: 3595908

Adószám: 62975780-1-22

Telefonszám: +36 20 922 8716

 

2. Adatkezelő IT szolgáltatója

 

Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: MikroVPS Kft.

Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

Cégjegyzékszám:  01-09-205021

Adószám: 25189861-2-43

Képviselő: Csárdi-Braunstein János

Telefonszám: +36 94 200210

 

3.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

Ezen adatfeldolgozók Adatkezelőtől megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.

Ezen szolgáltató:

Szolgáltató neve: Magyar Posta Zrt.

Szolgáltató címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Szolgáltató tevékenysége: Csomagszállítás

 

III. FEJEZET

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

 

1) Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.

 

2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

 

1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

2) A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai.

4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával, avagy a nyilatkozat tartalmának az ügyféllel, vevővel, szállítóval történő szerződéskötés esetén a szerződésben történő feltüntetése esetén kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni. 

 

3. Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján

 

1)  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a 2. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

4. Regisztráció az Adatkezelő honlapján

 

1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. 

2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

3. Tájékoztatás az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

5. A honlap használatának elemzése.

 

4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói, megbízottja.

6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

3) A személyes adatok kezelésének célja:

1. Hírlevél küldése az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése

 

4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói, megbízottja a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

6. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalán, Google Analytics, AdWords

 

1) Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook, Instagram, Pinterest, Google+ oldalakat tart fenn.

2) Az Adatkezelő Facebook, Instagram, Pinterest, Google+  oldalakon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. 

3) Az Adatkezelő a Facebook, az Instagram, a Pinterest, a Google+  oldalain a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli.

4) A látogatókra a Facebook, az Instagram, a Pinterest, a Google+ Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

6) Az Adatkezelő nem felel a Facebook, az Instagram, a Pinterest, a Google+ felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook, az Instagram, a Pinterest, a Google+ működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

Linkek közösségi média szolgáltatókhoz / közösségi média böngésző bővítményekhez:

Az érintett adatainak védelme érdekében az Adatkezelő olyan technikai megoldásokat alkalmaz, amik biztosítják, hogy az adatok a közösségi böngésző-bővítményeken keresztül az adott közösségi hálózat szolgáltatójához történő átvitelére kizárólag akkor kerülhessen sor, ha az érintett a közösségi böngésző-bővítményeket előzőleg aktiválta.

A közösségi böngésző-bővítmények eredetileg nincsenek aktiválva és azok külön aktiválás nélkül nem lépnek kapcsolatba a Facebook, az Instagram, a Pinterest, a Google+, vagy más közösségi hálózat-üzemeltetők szervereivel. Ha az érintett ezeket a deaktivált böngésző-bővítményeket az Adatkezelő honlapján bekapcsolja, ezzel hozzájárul a jelen szakaszban említett személyes adatainak a közösségi hálózatokhoz történő továbbításához. Az aktiválást követően a közösségi böngésző-bővítmények kapcsolatba lépnek az adott közösségi hálózattal. Ezt követően újabb kattintással ajánlást küldhet az adott közösségi hálózaton belül. Amennyiben az Adatkezelő weboldalának felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, nem jelenik meg a belépéssel kapcsolatos további párbeszédablak. A kezdetben kikapcsolt közösségi böngésző-bővítmények aktiválásakor a bővítmények kapcsolatba lépnek a közösségi hálózatok által használt szerverekkel. Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat. Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.

Amennyiben a weboldalunk felkeresésekor már be van jelentkezve valamilyen közösségi hálózatra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat üzemeltetője az érintett látogatását a közösségi böngésző-bővítmény aktiválásakor hozzárendeli az az érintett fiókjához. Közösségi böngésző-bővítmény funkciók (pl. a „Like” gomb, hozzászólás, stb.) használatakor az erre vonatkozó információk az érintett böngészőjéről közvetlenül továbbítódnak az adott közösségi hálózatra, ahol tárolásra kerülnek. Ugyanez történik akkor, amikor a megfelelő ikonra történő kattintással előhívja a közösségi média üzemeltető weblapját.

A közösségi hálózatok a közösségi böngésző-bővítmények aktiválását követően akkor is megkaphatják és tárolhatják az érintett által használt eszköz IP címét és a böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat, ha az érintett nem tagja a közösségi hálózatnak. Ha a közösségi hálózatok által történő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és az adatok felhasználása körét és célját illetően az érintett az adatvédelemmel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szeretne tájékozódni, kérjük, olvassa el az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

Az érintett a közösségi oldalak kikapcsolásával bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az Adatkezelő weboldalai a Facebook-ra, az Instagram-ra, a Pinterest-re, a Google+ -ra egyszerű linkeket is tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az érintett az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az „f” ikonra, vagy a Google Plus esetében a „g+” ikonra, stb.) kattint. Amikor az érintett rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az érintett az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehet közzé.

 

A kezelt adatok köre: Dátum, honlapra belépés időpontja, az érintett IP-címe és az operációs rendszerre vonatkozó információk

Az Adatkezelőnek semmilyen ráhatása nincs arra, hogy az adott közösségi hálózat mennyi adatot gyűjt össze a közösségi böngésző-bővítmény segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés célja: a Társa az Adatkezelő honlapján megjelenő, illetve az egyes közösségi oldalakon nyilvántartott adatok egyszerű megosztása, többlet információ megjelenítése, a felhasználói élmény növelése

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldalak kikapcsolásáig (a hozzájárulás visszavonásáig)

Adattovábbítás: Mindegyik közösségi böngésző-bővítmény az adott közösségi hálózathoz továbbítja az adatokat

Adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

Az Adatkezelő az alábbi közösségi hálózatokhoz tartozó beépülő böngésző bővítményeket használja:

- Facebook (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- Google Plus (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

- Instagram (üzemeltető: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- Pinterest (üzemeltető: Cold Brew Labs, 808 Brannan Street, San Francisco, CA, USA)

- YouTube (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

 

Az Adatkezelő adatbekérő online űrlapjai:

Az Adatkezelő az adatok megadásának és célba juttatásának egyszerűsítése érdekében ún. online űrlapokat alkalmaz. Ezen űrlapok mindössze beviteli képernyőként szolgálnak, adat tárolás nem történik, a megadott adatok közvetlenül az Adatkezelő számítástechnikai rendszerébe (Webgalamb) kerülnek. Az online űrlapok az adott tevékenységet, illetve folyamatot hivatottak támogatni, úgy mint pl. az Adatkezelő üzleti partnerei megkeresések, online regisztráció, ügyfél üzenetek, ajánlási kupon, üzleti partner feliratkozás.

A kezelt adatok köre: a fent említett tevékenységektől, illetve folyamatoktól függően az érintett ügyfél, partner, illetve munkatárs által rögzítve: a rögzítés időpontja, ügyfél/partner neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, érintett termék megnevezése, kódszáma, a vásárlás időpontja, a hiba/jelenség/tulajdonság leírása, garanciális feltételek, egyéb megjegyzések, vélemények és üzenetek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §.

Az adatkezelés célja: adatok és információk beküldése az Adatkezelő részére

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, (a reklamációkkal kapcsolatos információk megtartása a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében 8+1 év)

Adattovábbítás: Nem történik

Adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

Google Analytics, AdWords

Az Adatkezelő a Google Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics szintén használ sütiket. A sütik által az érintett weboldalhasználatával kapcsolatban létrehozott információk általában egy USA-beli Google-szerverre kerülnek és ott tárolják őket. Ezt megelőzően a Google lerövidíti az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül. Teljes IP-címet csak kivételes esetekben továbbítanak lerövidítés céljából a Google USA-ban található szervereire. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az érintett weboldalhasználatát és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az érintett böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával az érintett elutasíthatja a sütik használatát. Az érintett megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az érintett weboldalhasználatára vonatkozó adatokat (beleértve az érintett IP-címét). Ehhez le kell törlteni és telepíteni a következő linken található beépülő böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) által biztosított szolgáltatást is használja az Adatkezelő. A Google AdWords az Adatkezelő oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor az érintett egy Google hirdetésre kattintva lép be az Adatkezelő honlapjára, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az érintett által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A süti személyazonosítás céljából nem kerül felhasználásra. Ameddig a süti érvényben van, amikor az érintett bizonyos oldalakat felkeres, az Adatkezelő és a Google látja, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, amely átirányította a felhasználót az Adatkezelő honlapjára. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével.

(az Adatkezelő Adwords fiókja a hayna.handmade@gmail.com e-mail címhez van társítva.)

 

Az érintetthez semmiféle személyazonosításra alkalmas információ nem jut el. Amennyiben az érintett nem kíván részt venni a nyomon követési folyamatban, elutasíthatja, hogy a rendszer az ehhez szükséges sütit elhelyezze - például beállíthatja a böngészőjét, hogy az ne engedélyezze sütik automatikus elhelyezését. A konverziós sütik elhelyezését úgy is megakadályozhatja, hogy a böngészőjében beállítja a „googleadservices.com” domain-ről származó sütik blokkolását.

 

Az adatkezelés időtartama: Egyes sütik törlődnek a böngészés befejeztével (az adott munkamenet végén), vagyis a böngésző bezárásával (ideiglenes sütik). Más sütik az érintett eszközén maradnak (általában egy hónapig) és lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy felismerjék az érintett böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik).

A Google Adwords esetén az adatok megőrzési ideje: 14 hónap.

Adattovábbítás: Nem történik

Adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

 

7. Direkt marketing, vevő elemzés, marketing, piackutatás célú adatkezelés

 

1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

2) Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

3) A személyes adatok kezelésének célja Az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, adatfeldolgozóként Az Adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

7) A direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulásra az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata szerinti adatkérő lap alkalmazható.

8) Vevő elemzés, marketing, piackutatás és közvélemény kutatás

A dokumentumokon és/vagy a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatai az Adatkezelő Információbiztonsági és Adatkezelési Szabályzata által előírtak alapján tárolásra és feldolgozásra kerülnek, amelyek bázisát képezik az ügyfélkapcsolat fenntartásának, az elemzéseknek, a hirdetési- és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatásnak és a jövőbeli üzleti tranzakcióknak.

Az adatfeldolgozás az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen az Adatkezelő arra törekszik, hogy tájékoztassa az érintettet a programjairól boltok ajánlatairól, szolgáltatásairól és ajánlatairól, valamint, hogy fenntartsa az érintettel az üzleti kapcsolatot. Személyes adatai csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult. Ezen hozzájárulás alapján az érintett további információkat kaphat e-mailben, SMS-ben vagy telefonon.

Az Adatkezelő a piaci trendek és felhasználói igények mélyebb megismerése céljából időnként piackutatást és közvélemény kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) is végez, de természetesen kizárólag az érintett hozzájárulásával és az érintett által megadott csatornákon keresztül.

Az eltárolt adatok szükséges esetben nyilvános forrásokból (pl. telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok) származó információkkal kerülnek kibővítésre annak érekében, hogy Az Adatkezelő folyamatosan emelni tudja szolgáltatásainak színvonalát, javítsa az ügyfélkapcsolatokat és személyre szabott ajánlatokat tudjon nyújtani vásárlóinak és ügyfeleinek.

Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bek. a) pont).

 

9) Promóciók, aktivitások

A kezelt adatok köre: Név, keresztnév/megszólítás, cím, telefonszám, mobil szám, születési dátum, e-mail cím, vásárlás adatai

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

Az adatkezelés célja: Tájékoztatás és az Adatkezelő aktuális promócióira, nyereményjátékaira való felhívás az engedélyezett csatornákon.

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik

Adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A nyereményjátékok nyerteseinek neve és a nyereményátvételről készült fotók – az érintettek általi engedélyezés esetén – az Adatkezelő saját honlapján és/vagy a Facebook oldalán kerül publikálásra.

 

10) Piackutatás

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, fogyasztói/vásárlói szokások felméréséből származtatott adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 12. §

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő vásárlói és potenciális ügyfelei tekintetében fogyasztói/vásárlói szokások felmérése

Az adatkezelés időtartama: Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig történik. A számla megőrzése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8+1 évig történik.

Adattovábbítás: Nem történik

Adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozó: -

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

A piackutatás megvalósításának módszerei: Online, e-mailben történő megkeresés / Telefonos megkeresés

 

IV. FEJEZET

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

1) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

3) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

12. Kifizetői adatkezelés

 

1) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

3) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

 

1) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

2) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, az Adatkezelő vezetője és az Adatkezelő Pmt. szerinti kijelölt személye.

3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))

 

4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

 

1) Érintett: a Felhasználó, aki az Adatkezelő internetes áruházát használja, és termékeket rendel a Webáruházban.

2) Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

3) Az adatkezelés célja, jogalapja: a Webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja.

A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül az Adatkezelő nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.

4) Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, jellemzői, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés ideje.

5) Adatkezelési időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja az Adatkezelő, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő az Adatkezelő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita.

6) Adattovábbítás: A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra.

 

5. Kiszállítással összefüggő adatkezelés

 

1) Ha a Felhasználó szerződést köt az Adatkezelővel, az Adatkezelő a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatója részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.

2) Érintett: az a Felhasználó, akinek részére az Adatkezelő a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.

3) Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, továbbá a megadott címen tartózkodással összefüggésben az Adatkezelőnek megadott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok.

4) Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

5) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja; figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdéseire.

6) Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

7) Adatátadás, adatátadás címzettjei: házhozszállítás esetén a fenti adatokat az Adatkezelő átadja a postai szolgáltató, mint szállító cég részére.

Az adatátadás jogalapja az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) alpontjára.

A postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával elfogad.

Postai, logisztikai szolgáltató: A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolja az Adatkezelő logisztikai szolgáltatója, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltató számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

Szolgáltató neve: Magyar Posta Zrt

Szolgáltató címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Szolgáltató tevékenysége: Csomagszállítás

 

 

V. FEJEZET

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 

 

6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

10. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel

 

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

12.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti jogait.

 

Az érintett jogainak biztosításával kapcsolatos további részletszabályokat a Rendelet tartalmazza.

 

VI. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) arányos díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Hideg Hajnalka e.v., 2018. május 25.

Copyright 2018.